O NÁS

Školka Little Stars je multilinguální školka inspirovaná Dr. Montessori. Jejím cílem bylo starat se o plnohodnotný rozvoj lidské bytosti.

Řídíme se osnovami založenými na výuce hrou. Naším hlavním cílem je zajistit, aby se dětem škola líbila, a aby je bavila.

FILOZOFIE

Školka Little Stars má jako svůj základní stavební kámen respekt:
vůči dětem, dospělým, třídě, škole i naší planetě.

Vzdělávací metody Montessori podporují nezávislost, kritické myšlení, vytrvalost, a motivaci jednotlivce k disciplíně a sledování cíle. Neméně podstatné je pak udržování pořádku, organizace a vývoje zodpovědnosti. Výchova a vzdělání ve stylu Montessori podporuje sebedůvěru dítěte a jeho přirozenou zvědavost a kultivuje ji v lásku k učení.

Paní Montessori viděla v učiteli toho, kdo pro něj připraví odpovídající prostředí a bude sledovat jeho přirozené sklony. V takovém prostředí pak dítě může tyto sklony uplatnit v rámci svého přirozeného vývoje. Vedení jednotlivců – individualit – pak učiteli umožňuje reagovat na potřeby dítěte na jeho vlastní úrovni vývoje a zájmů.

NAŠE POSLÁNÍ

Naším posláním je vychovávat děti všech kultur a původů pomocí metod Montessori a poskytnout jim pevný základ na celý život.

Je velmi důležité, aby první léta formáního vzdělání byla přitažlivá až kouzelná a děti si je navždy zamapatovaly a čerpaly z nich. Primárním posláním školek by měl být rozvoj a upevnění základních schopností člověka, tj. zvládání situací, organizace, posloupnost činností, řešení potíží, rozhodování a logická úvaha.

NAŠE HODNOTY

LÁSKA

Na všechny děti se v naší skolce těšíme a máme je rádi. Každé z nich je jedinečné a každé si zaslouží osobní péči, pozornost, motivaci a výchovu.

KVALITA

Držíme se zásad Montessori a vždy se vynasnažíme být co nejlepšími učiteli, pracovat s nejlepšími materiály a vytvářet co nejpříjemnější prostředí.

RESPEKT

Ke všem členům naší školkové rodiny – dětem, rodičům, učitelům a všem zaměstnancům – se chováme s maximálním respektem.

UMPŘÍMNOST A MRAVNÍ INTEGRITA

Vždy budeme dětem, učitelům, personálu i rudičům říkat pravdu.Dodržíme své sliby a budeme se řídit svými zásadami a pravidly.

SOUCIT

Snažíme se dětem porozumět a pochopit jejich situaci. Jde nám o děti jako takové, tj. i o jejich rodiny.

ODPOVĚDNOST

Jsme odpovědní za výchovu a vzdělání každého dítěte po dobu tří až šesti let, a to tak, aby měly pevný základ, na kterém budou dále moci rozvíjet svůj život. Jsme odpovědní za to, že je naučíme číst, psát, sčítat, odečítat, dělit, analyzovat, spolupracovat, různé kulturní zvyklosti, komunikovat, aby byly zvídavé a nezávislé.

KOMUNITA

Snažíme se budovat u dětí smysl pro pospolitost, a to včetně jejich rodin, učitelů a sousedů. Máme za cíl pěstovat u dětí smysl pro sounáležitost a soudržnost.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KAMEROVÝ SYSTÉM

Školka je vybavena kamerovým systémem, který je instalován ve všech třídách, chodbách a venkovních prostorách. Hlavním důvodem pro to je zajistit bezpečnost dětí ve školce a zároveň monitorovat jejich denní aktivity ve školce (rozhodnutí o zpřístupnění zábarů kamer rodičům ještě nebylo vydáno).

NÁŠ TÝM

Zjistěte víc o tom, jak pracujeme, hrajeme si a vzděláváme.

Učitelka

Chrysanthi Georgaki

Učitelka

Elena Ambrus

Učitelka

Petra Karabinová

NAPIŠTE NÁM